หน้าหลัก > ประกาศ

SSRU Open house 2023
สะดวกแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว !! น้องๆ..สามารถลงทะเบียนออนไลน์หรือ walk-in หน้างานได้เลยน้าาาาาาวันที่ 21 ...
2023-12-01 13:53:10
SSRU Open house 2023
เตรียมพบกับ 5 หนุ่ม วง PERSES และทิกเกอร์ อชิระ (TIGGER)  ในงาน  SSRU Open house 2023วันที ...
2023-12-01 13:51:16
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566ที่เว็บไซต์ ---> ht ...
2023-12-01 13:49:26
SSRU Open house 2023
SSRU Open house 2023วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายนนี้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯลงทะเบ ...
2023-12-01 13:46:52
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบ ...
2023-11-09 14:01:16
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภา ...
2023-11-09 13:59:02
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภา ...
2023-11-02 14:47:10
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต รอบที่ 2/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2/2566 สำห ...
2023-11-02 14:43:04
การจัดส่งปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
การจัดส่งปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ที่ไม่ได้เข้ารับพระ ...
2023-10-09 13:32:23
ขอให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566
ผู้กู้ รายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา /ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปี ...
2023-09-26 15:44:14
ประกาศย้อนหลัง
announcement