หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา

CASSRU ADMIN
2023-03-17 11:16:42

ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม

สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบูรณ์

สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ reg.ssru.ac.th


ขอบคุณข้อมูลจาก page facebook : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th