หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ

CASSRU ADMIN
2023-01-20 11:15:04

กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจำปีงบประมาณ 2566” ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.พ. 66 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท อบรม วันที่ 28 ก.พ. 66 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/YLG4ZBYaqop8vLUB6

 
th