หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > อบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์
อบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์

CASSRU ADMIN
2023-01-20 11:26:19

ขอเชิญนักศึกษา เข้าอบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 (นักศึกษา รหัส 63-65 รับ 3 หน่วยกิจกรรม ) https://citly.me/Xd15W

 
th