หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิชาการ > ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

CASSRU ADMIN
2023-06-23 11:33:09

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่

https://reg.ssru.ac.th/main

 
th