หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 9 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 9 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

CASSRU ADMIN
2023-03-27 10:46:02

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 9 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบเดือน เมษายน 2566 อบรมวันที่ 1, 2, 7, 8,  และ 9 เมษายน 2566

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

 
th