หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563

CASSRU ADMIN
2020-03-28 14:05:45

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563

 
th