หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > บรรยายพิเศษรรายวิชา ARD5905 การจัดการระบบอาคาร ในหัวข้อ "การออกแบบห้างสรรพสินค้า"
บรรยายพิเศษรรายวิชา ARD5905 การจัดการระบบอาคาร ในหัวข้อ "การออกแบบห้างสรรพสินค้า"

CASSRU ADMIN
2023-07-21 10:55:11

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชิญคุณธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ ผู้อำนวยการ Big Mall Management จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรรายวิชา ARD5905 การจัดการระบบอาคาร ในหัวข้อ "การออกแบบห้างสรรพสินค้า" โดยมีอาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 
th