หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป
ประกาศข่าวทั่วไป

อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาที่ศึกษา ณ ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการการอบรมพัฒนาท ...
2023-07-10 13:56:44
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ที่เว็บไซต์ ---> ht ...
2023-06-20 10:04:23
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ) ในวันที่3 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ) ในว ...
2023-06-14 15:27:23
เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ iOS
เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ  iOSพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ‼️SSRU Smart ...
2023-06-14 15:22:18
ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace
ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษาย้ายข้อมูลบน Google Workspaceก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566ตามที่ Goo ...
2023-06-07 09:45:14
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอแจ ...
2023-06-07 09:31:16
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 10/2565 ...
2023-06-06 14:54:10
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเต ...
2023-05-22 10:46:12
คุณสมบัติของผู้กู้ กยศ.
นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ลักษณะท ...
2023-05-09 14:14:15
ประกาศย้อนหลัง
th