หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

CASSRU ADMIN
2023-06-06 14:54:10

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 10/2565 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th ***

 
th