หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ตรวจสอบใน กยศ.Connect
ตรวจสอบใน กยศ.Connect

CASSRU ADMIN
2023-11-02 14:27:06

นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกชั้นปี ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบใน กยศ.Connect ว่าขึ้นสถานะ ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จแล้วหรือไม่ ถ้าหากนักศึกษาจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วในระบบไม่ขึ้นสถานะ ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ ให้นักศึกษาติดต่อที่ ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กรุงเทพมหานคร

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

 
th