หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

CASSRU ADMIN
2023-06-07 09:31:16

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ขอแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566 (สังกัดห้องเรียนกรุงเทพมหานคร) ทั้งรายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ (ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการระบบ DSL ได้

หากสามารถดำเนินการได้แล้ว งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จะประกาศให้ทราบโดยด่วน

ขอให้ติดตามประกาศผ่านทางเพจ : กองทุนฯ กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อย่างต่อเนื่อง

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528

 
th