หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace
ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace

CASSRU ADMIN
2023-06-07 09:45:14

ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา

ย้ายข้อมูลบน Google Workspace

ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ตามที่ Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่ใช้บริการ @ssru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของทาง Google ทางมหาวิทยาลัยจึงขอจัดสรรการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน


นักเรียน/นักศึกษา บัญชีละไม่เกิน 15 GB


**สามารถตรวจสอบขนาดพื้นที่การใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/settings/storage


ที่มา; สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
th