หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม
อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม

CASSRU ADMIN
2023-07-10 13:56:44

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขา

ที่ศึกษา ณ ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ

การอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม

ระหว่างวันที่ 10- 18 กรกฎาคม

ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น.

(โดยแบ่งรอบและวันของแต่ละสาขาแล้ว)

ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

กองพัฒนานักศึกษา

Credit : 6 หน่วยกิจกรรม

สนใจสมัครได้ที่ หรือสแกน QR code

https://forms.gle/zpYJQUPk3m81eSdx6

https://forms.gle/zpYJQUPk3m81eSdx6

 
th