หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > คุณสมบัติของผู้กู้ กยศ.
คุณสมบัติของผู้กู้ กยศ.

CASSRU ADMIN
2023-05-09 14:14:15

นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ 1  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลักษณะที่ 2  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ลักษณะที่ 3  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

ลักษณะที่ 4  นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท


อ่านเพิ่มเติม https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

 
th