หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 Quota
รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 Quota

CASSRU ADMIN
2024-04-05 15:39:25

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2567


** สมัคร Online ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th


หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


www.ssru.ac.th

www.ca.ssru.ac.th

#Collegeofarchitecture #ArchitectureSSRU #ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม #TCAS67 #SSRU #Quota #เรียนจบมีงานทำ #เรียนสาขาไหนดี #สถาปัตยกรรม #สถาปัตยกรรมภายใน #Dek67 #TCAS #TCAS2566 #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1

 
th