หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > รอบ Quota มาแล้ว
รอบ Quota มาแล้ว

CASSRU ADMIN
2024-01-12 16:12:13

รอบ Quota มาแล้ว

.

สวนสุนันทาเปิด #รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

รอบที่ 2 (Quota) เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนฟรีกับโครงการ ทุนเพชรสุนันทา พร้อมชวนน้องๆ 67 ที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ มาเป็นครอบครัวสวนสุนันทาด้วยกัน

.

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

 
th