หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > รอบที่ 2 Quota ปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทุนเพชรสุนันทา
รอบที่ 2 Quota ปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทุนเพชรสุนันทา

CASSRU ADMIN
2024-02-14 16:11:53

รอบที่ 2 Quota ปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทุนเพชรสุนันทา

.

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

 
th