หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota

CASSRU ADMIN
2024-02-14 16:29:52

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2567

** สมัคร Online ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 
th