หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > แจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

CASSRU ADMIN
2023-06-14 15:13:44

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา บัณฑิตที่มีความประสงค์

แจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 63-64 สามารถเขียนใบคำร้อง

พร้อมสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งชั้นยศ ได้ที่ ชั้น 3

อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมฯ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ

 
th