หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ) ในวันที่3 กรกฎาคม 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ) ในวันที่3 กรกฎาคม 2566

CASSRU ADMIN
2023-06-14 15:27:23

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ) ในวันที่3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

 
th