หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

CASSRU ADMIN
2023-06-14 15:16:24

บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1024

 
th