หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > รับสมัครนักศึกษาต้นแบบงานปริญญาบัตร ปี 2566
รับสมัครนักศึกษาต้นแบบงานปริญญาบัตร ปี 2566

CASSRU ADMIN
2023-07-21 10:21:16

รับสมัครนักศึกษาต้นแบบงานปริญญาบัตร ปี 2566 กำหนดให้นักศึกษาต้นแบบต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามวัน เวลาที่กำหนด
จะได้รับค่าตอบแทน วันละ 250 บาท การแต่งกายในการปฏิบัติงานชุดพิธีการ ปฏิบัติงานตามวันเวลา ดังต่อไปนี้

1. ฝึกซ้อมเป็นนักศึกษาต้นแบบ (2วัน) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00-18.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

2.ปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อย (6วัน) ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00-17.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

3. ปฏิบัติงานฝึกซ้อมใหญ่ (3วัน) ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00-14.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4


สมัครเป็นนักศึกษาต้นแบบงานปริญญาบัตร ปี 2566 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfAn.../viewform

 
th