หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน ทำการย้ายข้อมูลบน Google Workspace
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน ทำการย้ายข้อมูลบน Google Workspace

CASSRU ADMIN
2023-07-21 10:58:02

     ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน ทำการย้ายข้อมูลบน Google Workspace ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ตามที่ Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ การจัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace เมื่อเดือน มีนาคม 2565 โดยส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานที่ใช้บริการ @ssru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นไปตามนโยบายของ Google ทางมหาวิทยาลัยจึงขอจัดสรรการให้บริการ พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของนักศึกษาไม่เกินบัญชีละ 15 GB

 
th