หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566

CASSRU ADMIN
2023-05-22 10:46:12

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://sdd.ssru.ac.th/th/news/view/sddpr2023news...


 
th