หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษา รายเก่าเลื่อนชั้นปี ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัสนักศึกษา 62 - 65)
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษา รายเก่าเลื่อนชั้นปี ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัสนักศึกษา 62 - 65)

CASSRU ADMIN
2023-07-21 11:13:40

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

เปิดรับเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษา

รายเก่าเลื่อนชั้นปี ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัสนักศึกษา 62 - 65)

ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

***ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และที่ต้องแก้ไข***

สามารถส่งเอกสารตามวันที่กำหนดของแต่ละคณะ

ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2566

เวลา 9.00 - 15.30 น. สนามแบดมินตัน ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา


หมายเหตุ

1. ไม่รับเอกสารที่ส่งไปรษณีย์หรือขนส่งอื่นๆ หากไม่สามารถมาส่งเอกสาร ด้วยตนเองได้ สามารถฝากเพื่อนมาส่งเอกสารแทนได้

***แต่หากมีเอกสารแก้ไข นักศึกษาต้องมาดำเนินการแก้ไขด้วยตนเอง***

2.หากไม่สามารถมาดำเนินการในวันที่กำหนดได้ เจ้าหน้าที่ขอตัดรอบนักศึกษาให้อยู่ในรอบล่าช้า และจะดำเนินการเอกสารให้ในภายหลัง และนักศึกษาจะได้รับเงินล่าช้า***


 
th