หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > ประกาศ การปรับระบบการทำงานของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบโควตา)
ประกาศ การปรับระบบการทำงานของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบโควตา)

CASSRU ADMIN
2020-03-28 14:15:53ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบรายชื่อที่ 

http://admission.ssru.ac.th/ # สอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601380

 
th