หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

CASSRU ADMIN
2023-07-27 14:38:01

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

**ขอแจ้งงดรับบริการส่งเอกสาร ในวันที่ 30 ก.ค.66**

เจ้าหน้าที่จะรับเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ และที่ต้องแก้ไขเอกสาร

"ถึงวันที่ 29 ก.ค.66 เท่านั้น"

 
th