หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ออกแบบ Wellness อย่างไรให้คุ้มค่าเงินลงทุน รุ่นที่ 1
ออกแบบ Wellness อย่างไรให้คุ้มค่าเงินลงทุน รุ่นที่ 1

CASSRU ADMIN
2023-03-31 14:26:30

     วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ ออกแบบWellnessอย่างไรให้คุ้มค่าเงินลงทุน รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับอาคารบริการสุขภาพ (Wellness) เข้าใจหลักการออกแบบพื้นฐาน หลักการวางแผนโครงการ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุน บุคลากรทางการแพทย์ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และบุคลากรทางการศึกษา โครงการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายหลัก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

     1) นักลงทุนทางด้านการบริการสุขภาพ (Wellness) เช่น เจ้าของกิจการโรงพยาบาล เจ้าของคลินิกสุขภาพ ตลอดจนนักลงทุนที่มีโครงการเกี่ยวกับ                 การบริการสุขภาพ

     2) บุคลากรทางแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

     3) บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพ เช่น อาจารย์ นักศึกษา สถาปนิก และวิศวกร


 
th