หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > นิทรรศการ 1st Arch Sketch ครั้งที่ 2
นิทรรศการ 1st Arch Sketch ครั้งที่ 2

CASSRU ADMIN
16 ม.ค. 65 - 16 พ.ค. 65

นิทรรศการ 1st Arch Sketch ครั้งที่ 2

นิทรรศการผลงานวาดเส้นทางสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นการรวมตัวแสดงผลงานออนไลน์ประจำปี ฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th