หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 4 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2565
14 มีนาคม 2566     วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายน ...
2023-03-17 11:25:32
ขอเเสดงความยินดีกับ นายเกริกพล มะหะมาน และนางสาวภิญญดา ระฆังทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
     ขอเเสดงความยินดีกับ นายเกริกพล มะหะมาน และนางสาวภิญญดา ระฆังทอง นักศึกษาชั้นปีที ...
2023-03-15 12:02:08
รอยยิ้มของเด็กสร้างบ้าน
รอยยิ้มของเด็กสร้างบ้านเต็มเติมความฝันของนักศึกษาปี 1ทุกคนด้วย Project : My house บ้านในฝันการออกแบบ ...
2023-03-15 11:55:21
ทาสี-ลงลวดลายทางเดินเท้า
#เขตดุสิต ทาสี-ลงลวดลายทางเดินเท้า     (4 มี.ค. 66) เวลา 10:00 น. นายสรรเสริญ เรืองฤท ...
2023-03-15 11:45:32
การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาปี 1 สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
     2 สัปดาห์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของนศ.ปี1 สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน วิ ...
2023-03-15 10:16:29
โครงการ "Archi Camp" ค่ายติวสถาปัตย์ฯ
มาค้นหาและเตรียมความพร้อม ความถนัดด้านสถาปัตย์ฯ กันเถอะ !!!ในโครงการ "Archi Camp" ค่ายติวส ...
2023-03-15 10:09:25
โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
     อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้า ...
2023-03-15 09:53:19
เปิดมุมมองการประกอบวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรม
     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2565 สัมภาษณ์ผู้บริหาร ตามรายวิชา ARD5801 การป ...
2023-03-15 09:24:33
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวพงศ์ ถาวร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวพงศ์ ถาวร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ...
2022-12-15 17:04:49
ข่าวปัจจุบัน
news