หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ครอบครู ไหว้ครู 2560
ครอบครู ไหว้ครู 2560 ทำบุญครบรอบ ๑ ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...
2018-06-21 07:51:20
มอบวุฒิบัตรนักศึกษา
28 กันยายน 2560 มอบทุนการศึกษา-วุฒิบัตรแก่ให้กับนักศึกษาที่ผลการเรียน "ดีมาก" ครบรอบ ๑ ปี ...
2018-09-07 22:23:37
ดูงานการก่อสร้าง
17 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์พานักศึกษาดูงานการก่อสร้างอาคารด้วยวัสดุเหล็ก ...
2018-06-21 07:55:06
อบรมคอมพิวเตอร์
1 สิงหาคม 2560 : อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานเตรีย ...
2018-06-21 07:54:55
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2561
10 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสถา ...
2018-10-06 08:16:15
งานสถาปนิก 2560
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา ...
2018-06-21 07:54:34
วิพากษ์หลักสูตรใหม่'2561
           2 มิถุนายน 2560  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดี ...
2018-10-06 08:16:59
ปฐมนิเทศนักศึกษา 2560
27 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่าย ...
2018-06-21 07:53:37
ครบรอบ 1 ปี วันสถาปนาวิทยาลัย
28 กันยายน 2560 :  ครบรอบ 1 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท ...
2018-09-07 22:20:06
ข่าวปัจจุบัน
news