หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ“Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่ ...
2024-03-15 14:54:40
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นายทองพันชั่ง นามโพธิ์ และนางสาวนิตยา แก้วมา นักศึกษาช ...
2024-03-15 11:27:39
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นางสาวกุสุมา อิสุวรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปั ...
2024-03-15 11:21:54
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นายกิตติพัฒน์ จันรัตนา และนางสาวพิมพ์ตะวัน คุณาคม นักศ ...
2024-03-15 11:16:38
รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นางสาวกุลปรียา แท่นทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถา ...
2024-03-15 11:08:06
รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ.นายรชฏ แก้วจันทร์ และนางสาวมะลิตา เชื้อกุล นักศึกษาชั้น ...
2024-03-15 10:52:17
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ ASA Student Workshop 2024
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม EDEN LAWORN จาก 6 สถาบัน ( ...
2024-05-09 13:09:22
นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24 เมษายน 2567นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้ารับเกียรติบัตรจากรองศราตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เ ...
2024-05-09 11:52:20
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ 67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงค ...
2024-04-05 13:48:48
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสวนสุนันทา นางสาวณัชชา บุญจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสวนสุนันทา นางสาวณัชชา บุญจันทร์ วิทยาลัยสถาปัต ...
2024-03-15 15:18:52
ข่าวย้อนหลัง
th