หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาปัตย์สวนสุนันทา #คว้ารางวัลชนะเลิศ
#สถาปัตย์สวนสุนันทา #คว้ารางวัลชนะเลิศนายศิวพงศ์ ถาวร (คนซ้ายมือเสื้อสีน้ำเงิน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ...
2023-01-15 10:17:18
นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับเกียรติบัตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิด ...
2022-11-06 17:16:02
สถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ
#สถาปัตย์สวนสุนันทา  #คว้ารางวัลชนะเลิศ  การประกวดแบบสถาปัตยกรรม #งานสถาปนิกบูรพา65 #นาเกล ...
2022-08-27 22:34:29
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจรรม ASA Architectural Design Studen ...
2022-09-16 13:23:27
SSRU Happy 8 Free 1
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญออกกำลังกาย ในกิจกรรม SSRU Happy 8 Free 1  เ ...
2023-12-01 14:51:48
จุดเช็คอินวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
“อยากมีแฟนเป็นเด็กสถาปัตย์ จะได้สัมผัสกับรักที่ออกแบบได้”วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์   ...
2023-12-01 14:49:16
บริการวิชาการแก่ชุมชนปีที่6 วัดสวัสดิวารีสีมาราม
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และทีมงานสถาปัตย์สวนสุนันทา บริกา ...
2023-12-01 14:43:12
ผลงานวิชาวาดเส้นน้องๆ ปี 1 (รหัส 66)
ผลงานวิชาวาดเส้นน้องๆ ปี 1 (รหัส 66) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สอนโดย อาจารย์พ ...
2023-12-01 14:34:30
SSRUOpenhouse2023
SSRUOpenhouse2023วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบที่ 1 Portfolioระหว่างวัน ...
2023-12-01 14:27:55
ร่วมแต่งกายผ้าไทย
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทยนายกรุณา  สายทอง ...
2023-12-01 14:19:22
ข่าวย้อนหลัง
news