หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 6
7 เมษายน 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยก ...
2023-09-06 11:58:31
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ...
2023-08-31 11:10:53
หน้ากาก
The mask (หน้ากาก)Assignment studio : 1st studentผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม/สาขาสถาปัต ...
2023-08-28 16:10:54
สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวยไทย เพื่อเตรียมการจัดทำวิทยานิพนธ์
23 สิงหาคม 2566อาจารย์นิพนธ์ กลิ่นวิชิต อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาป ...
2023-08-28 16:01:04
ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์เจตกำจร พรหมโยธี
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์เจตกำจร พรหมโยธีในโอก ...
2023-08-28 15:51:04
หลักสูตรออนไลน์ “STEAM4INNOVATOR”
โอกาสดีๆ ที่สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอมอบโอกาสให้กับทุกท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวก ...
2023-08-28 15:43:08
การบรรยายพิเศษและแขกรับเชิญพิเศษ
การบรรยายพิเศษและแขกรับเชิญพิเศษ ขอขอบคุณโอกาสดีๆสำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ SSRU............... ...
2023-08-28 15:40:14
ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต 2566
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวัน ...
2023-08-28 15:31:45
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2566
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดี  กับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัต ...
2023-08-15 07:53:15
ข่าวย้อนหลัง
news