หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บริการวิชาการแก่ชุมชน : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2024-03-06 15:16:11
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ...
2024-03-06 15:17:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Zรอบที่ 2 (Quota)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประ ...
2024-04-05 14:21:34
ร่วมกิจกรรม workshop Shoot/share/care/master modern
31 มีนาคม 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติ ...
2024-04-05 14:17:53
Exhibition Biennale ปี 1 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
Exhibition Biennaleปี 1 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชมผลงานเ ...
2024-04-05 15:51:27
Construction ปี 2 final
Construction ปี 2 final ...
2024-04-05 14:07:37
ผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กลุ่มที่ 3
ผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กลุ่มที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ว ...
2024-04-05 14:02:44
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 9/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 9/2566 สำห ...
2024-04-05 13:50:54
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ 67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงค ...
2024-04-05 13:48:48
ข่าวย้อนหลัง
news