หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา’66 แนวความคิด "ออกทะเล" ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-10-16 10:23:36
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
4 ตุลาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ชินว ...
2023-10-09 14:06:42
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดแบบ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-10-09 13:58:15
กิจกรรม "Design workshop" แนวความคิดในการออกแบบ "ออกทะเล" ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วม กิจกรรม ...
2023-10-09 13:54:41
ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
2 ตุลาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พรหมโยธ ...
2023-10-09 13:47:18
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
2 ตุลาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเทอดเกียรติ ศัก ...
2023-10-09 13:44:25
ศึกษาดูงานสนามมวยเวทีราชดำเนิน
27 กันยายน 2566อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะอาจารย์ผู้สอน, อาจารย์ ...
2023-10-09 13:25:38
ศึกษาดูงานรูปแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ณ สนามมวยนานาชาติรังสิต
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา, อาจารย์ ดร.สุริยันต์  จันทร์สว่าง แ ...
2023-09-26 15:35:52
ข่าวย้อนหลัง
news