หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา’66 ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลผศ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีท ...
2023-09-26 15:31:50
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารจากนักศึกษาสู่ผู้นำการสื่อสารในยุคดิจิทัล
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ นายนนท์ฐวัจน์ นุกาศรัมย์ น.ส.ลลิตภัทร ศรีลิ้ม เป ...
2023-09-26 15:24:41
โครงการบริการวิชาการ โครงการรีโนเวทปรับปรุงบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
โครงการบริการวิชาการโครงการรีโนเวทปรับปรุงบ้านพักอาศัยชั้นเดียวแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุง ...
2023-09-26 15:14:13
NO GIFT POLICY
NO GIFT POLICYผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งดการให้ ไม ...
2023-09-07 11:28:57
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่2 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566
5 กันยายน 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ชิน ...
2023-09-07 11:19:04
ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่2 (กลุ่มที่2) ภาคเรียนที่ 1/2566
4 กันยายน 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พรหมโย ...
2023-09-07 11:15:28
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่2 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2566
4 กันยายน 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเทอดเกียรติ ศั ...
2023-09-07 11:10:41
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 31 สิงหาคม 2566          อาจารย์สวลักษณ์เชื้อสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจ ...
2023-09-07 11:07:21
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566
     วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานั ...
2023-09-06 14:00:08
ข่าวย้อนหลัง
news