หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (หลัก ...
2020-02-28 10:13:16
ปฏิบัติการสีน้ำ ณ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล Pipat Saksirikasemkul และอาจารย์ชาวต่างชาติ Dulce Abellanosa Bailes นำนั ...
2020-02-29 18:03:51
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ท่านอธิการบดี
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ามอ ...
2020-02-27 21:59:39
นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย สถาปนิกทักษิน'63 "อาษา-มา-หา-นคร"
นายสรุภัค สิทธิโชค และนายอิทธิกร อุปพงษ์ นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 5 ที ...
2020-02-27 21:23:29
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย ...
2020-02-27 20:35:01
ค่ายอาสา • สไตล์เด็กสถาปัตย์
ค่ายอาสา • สไตล์เด็กสถาปัตย์ ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2020-02-26 20:44:57
ค่ายอาสาพัฒนา กับ ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์ ปี 2
ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับกิจกรรมค่ายอาสา โรง ...
2020-02-29 18:06:37
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปฏิติการสีน้ำนอกสถานที่ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง
น้องปี 1 สถาปัตยกรรม ขีดๆ เขียนๆ ภาพสีน้ำภายในมหาวิทยาลัยเยอะแล้ว ออกนอกสถานที่บ้างก็ดีนะคะ.พื้นฐานก ...
2020-03-14 16:47:08
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมถ่ายทอดมุมมองผ่านการวาดเส้นสีน้ำ
ถ่ายทอดมุมมองผ่านการวาดเส้นสีน้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม #สถานีรถไฟหัวลำโพง ...
2020-02-29 18:07:28
ข่าวย้อนหลัง
news