หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่ว ...
2020-08-11 20:29:00
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน”
เช้าวันที่ 11 ส.ค. 63 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน&rd ...
2020-08-11 12:36:04
ข่าวอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี 2563
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ประชา ...
2020-08-07 08:26:50
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สถาปัตย์ สวนสุนันทา รุ่นที่ 2
5 สิงหาคม 2563 พิธีลาครู งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สถาปัตย์ สวนสุนันทา รุ่นที่ 2&n ...
2020-08-07 09:02:59
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
4 สิงหาคม 2563  ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ (คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์) นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ แล ...
2020-08-20 15:40:38
เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถาม Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถาม Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2ตั้งแต่วันที่ ...
2020-08-03 15:42:19
บริการวิชาการแก่ชุมชน : “กิจกรรมเครือข่ายราชภัฏกับชุมชน - การทำผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ”
อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2024-03-06 14:52:20
บริการวิชาการแก่ชุมชน : การสร้าง Street art Landmark ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล นำนักศึกษาลง ...
2024-03-06 15:14:45
ข่าวย้อนหลัง
news