หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
13 ธันวาคม 2562 อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ...
2019-12-17 08:18:55
Open House 2019 #2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบ้านต้อนรับน้องนักเรียนงาน Open House 2019 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม ...
2019-12-16 07:55:49
Open House 2019 #1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบ้านต้อนรับน้องนักเรียนงาน Open House 2019 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม ...
2019-12-16 07:55:39
คณาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" (ARUCON2019)
อ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตลาดน ...
2019-12-16 13:56:58
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
12 ธันวาคม 2562 อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ...
2019-12-16 07:28:27
ทัศนศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับรูปแบบงานสถาปัตยกรรมไทยล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
12 ธันวาคม 2562  อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัต ...
2019-12-16 07:31:44
นิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
29 พฤศจิกายน 2562 อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานสถาปัต ...
2019-11-29 13:23:32
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่วัดสวัสดิ ...
2019-11-14 13:42:32
ข่าวย้อนหลัง
news