หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > โรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลา

CASSRU ADMIN
2023-06-06 13:50:03

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลา

ประเภท : Sport Center

          การพิจารณาเลือกที่จะสร้างในจังหวัดสงขลาโดยพิจารณาจากกลุ่มที่แบ่ง 10 จังหวัดเมืองกีฬา ทั้งสี่กลุ่มนั้นว่ามีเพียงแค่สองกลุ่มที่มีเป่าหมายตรงกับตัวโครงการโรงเรียนกีฬา
          แนวความคิดในการออกแบบการนำรูปทรงของคลื่นทะเลมาใช้กับการออกแบบหลังคา และยังใช้ระบายอาคาศความร้อนสะสมในอาคารได้ดีโดยไม่ต้องมีระบบปรับอากาศ


ผู้จัดทำ :  นายศตวรรษ สังข์แก้ว

 
th