หน้าหลัก > ข่าว > วิทยานิพนธ์นักศึกษา > ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี

CASSRU ADMIN
2024-03-06 15:24:53

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี

ประเภท : Culture

          แนวคิดการออกแบบในรูปแบบ "Cultural Modern" เป็นการนำรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมมาประยุกต์ให้ทันสมัยเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันด้วยการลดทอนรายละเอียดของรูปแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยิบย่อยให้มีความเรียบง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์เดิม และศิลปวัฒนธรรมกับสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะและวัฒนธรรมผสมกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
       โดยการออกแบบในการพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีเดิมมาจัดองค์ประกอบใหม่เพื่อให้ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมกับการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ โดยเอาฟังก็ชั่นต่างๆบางส่วนลงไปข้างล่างใต้ดินเพี่อใช้ในกิจกรรมต่างๆส่วนข้างบนยังคีพไว้ความเป็นวัฒนธรรมเก่า อาคารเก่าไว้ และสร้างพื้นที่ในการใช้สอยพื้นที่ใหม่ให้มีความสอดคล้องพื้นที่ในการใช้สอยเก่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและร่วมพัฒนาร่วมกับสิ่งที่มีศักยภาพอยู่แล้วอย่างเขื่อนรัฐประชาพัฒน์ เป็นพื้นที่ลานจัดงานกิจกรรมทุกเทศกาลของจังหวัดซึ่งแสดงถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี


ผู้จัดทำ :  นายยุทธนา จิวะแป้นผา

 
th