หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสานตอนบน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสานตอนบน

CASSRU ADMIN
2023-06-06 15:17:21

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสานตอนบน

ประเภท : Culture

           แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญในระดับสากลเป็นทั้งชีวิตของผู้คนที่ใช้ประโยชน์จาก แม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็น อาหาร ค้าขาย สัญจร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ปัญหาที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ทั้งทางด้านธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ การรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกจนเกือบจะลืมรากเหง้าของตัวเองการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งหมดส่งผลต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี ที่สวยงาม ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและอาจเลือน หายไปได้ในอนาคต ในปัจจุบันนี้รัฐบาลเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญ จึงมีนโยบายเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เลยหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกตาหาร


ผู้จัดทำ :  นายปรัชญา เสาให้สกุณีย์

 
th