หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายจักรกฤษ พวงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ..
นายจักรกฤษ พวงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ..

CASSRU ADMIN
2020-03-05 12:03:47

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นายจักรกฤษ พวงจันทร์ ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31 "มิตรภาพเหนือชัยชนะ Friendship over victory" จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ : เพจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์

 
th