หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย EDU2020
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย EDU2020

CASSRU ADMIN
2020-09-05 18:04:13

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย EDU2020 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563 

 
th