หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

CASSRU ADMIN
2023-09-06 14:00:08

     วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่านเจ้าของทุน แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วม

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 นี้ มีนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิน 10  คน

 
th