หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ข่าวอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี 2563
ข่าวอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี 2563

CASSRU ADMIN
2020-08-07 08:26:50

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสร้างความรู้และทักษะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพต่างๆ ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 นั้น

 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือนักศึกษาที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับฟังตามวัน เวลา และสถานดังกล่าวข้างต้น โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ www.facebook.com/SSRU.Jobfair  (รับจำกัดเพียง 100 คน)

 
th