หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > NO GIFT POLICY
NO GIFT POLICY

CASSRU ADMIN
2023-09-07 11:28:57

NO GIFT POLICY

ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งดการให้ ไม่รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาสเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ขอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน

 
th