หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ กับ นิตยสาร GQ THAILAD
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ กับ นิตยสาร GQ THAILAD

CASSRU ADMIN
2022-03-08 10:39:39

อาจารย์นิรุจ เจียมจรรยง อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักอ่านหนังสือเสียง ผู้เปรียบเสมือนแสงสว่างในโลกอันมืดมิด

เครดิตภาพ นิตยสาร GQ THAILAD คลิ๊กภาพเพื่ออ่านเนื้อหา

 
th