หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2020-03-09 21:48:32

การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 3 งานโครงสร้างเหล็กตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  เทคโนโลยีการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กและการเตรียมพื้นที่อาคารสำหรับงานระบบในอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง  โดยผ่านการเขียนแบบอาคารในระบบที่เป็นที่ยอมรับในสากล  การทำหุ่นจำลองรายละเอียดเฉพาะส่วนอาคาร 


ภาพ : อ.สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์

 
th