หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

CASSRU ADMIN
2022-03-11 09:10:10


 
th